Categorieën

Dieren

Dieren hebben zintuigen waarmee ze zich bewust kunnen zijn van hun omgeving. Ze moeten eten om aan energie te komen. En ademhalen en kunnen zich voortplanten. De meeste dieren kunnen bewegen. Wij mensen zijn ook dieren, hoger ontwikkelde dieren. We worden daartoe gerekend omdat we gecompliceerd gedrag vertonen en signalen aan elkaar kunnen doorgeven. Gezien de huidige stand van zaken hier op deze wereld is het wel een statement om eens over de volgende benamingen na te denken: Mensen-Dom versus Dieren-Rijk. De wetenschappelijke naam voor dieren is animalia

Het Universum

Het universum is het geheel waar alles in bestaat. De oneindige ruimte voorbij onze dampkring. Een ander woord is heelal of kosmos. Of met de beroemde woorden van Carl Sagan(1934-1996†): “De kosmos is alles wat er is of ooit is geweest of ooit zal zijn”. Het begrip oneindig is moeilijk te bevatten voor ons als aardbewoners. Hier op aarde is alles eindig. Zelfs onze zon is ooit geboren en gaat ooit weer dood. Het symbool voor oneindigheid is een lemniscaat:  ∞  Dat lijkt op een liggende acht. Daarom soms ook zo genoemd. Denk wel dat het logisch klinkt dat mijn afbeeldingen van het universum niet van mijn eigen hand zijn. Heb helaas geen Hubble in de tuin en die zou hier toch te veel last hebben van lichtvervuiling. Mijn interesse voor het universum is zoals het universum zelf: Eindeloos! Het universum zoals wij dat kennen is op een bepaalde theorie gebaseerd. Dat is de oerknaltheorie. Volgens de berekening van deze theorie zou onze kosmos 13.75 miljard jaar geleden zijn ontstaan. Dat is een peulenschilletje vergeleken met oneindigheid.

Planten

Planten zijn organismen die met behulp van zonlicht hun energie zelf kunnen maken. Maar dat is heel ruim uitgelegd. Er zijn bijvoorbeeld ook planten die parasiteren. Ook mos, schimmels en wieren vallen onder de categorie planten. Planten kunnen zich niet zoals dieren voortbewegen maar hebben een ruim scala aan trucjes om te kunnen bewegen en kunnen zo toch heel wat bereiken.

Mineralen en Edelstenen

Een mineraal is gevormd door geologische processen. Doordat het talloze jaren in de grond zit kan het allerlei vormen aannemen. Naar gelang de omstandigheden krijgt het mineraal zijn uiteindelijke vorm. Mineralen bestaan bestaan vaak uit één soort molecule. Edelstenen zijn samengesteld uit één of meerdere soorten mineralen. Kristallen hebben een bepaalde vorm omdat alle moleculen of atomen volgens een regelmatig patroon zitten gerangschikt. De meeste edelstenen zijn kristallen. Maar sommigen zijn gesteenten. Edelstenen zouden een natuurlijke genezende werking hebben. Ze hebben een unieke energie en vibratie, die voor vele kwalen kan worden ingezet. Maar ze zijn bovendien ook erg mooi !

Landschappen

Een landschap is een groot stuk land dat zich als een eigen geheel onderscheidt van naastgelegen gebieden. De meeste landschappen zijn natuurlijk ontstaan. Maar er zijn ook landschappen door de mens aangelegd.

Sacred Geometry

Sacred Geometry, in het Nederlands Heilige Geometrie. Ook wel Heilige Meetkunde, is terug te vinden in herhalende patronen in de natuur. Bijvoorbeeld in de vorm van een honingraat (een hexagon). Snijd je een rode kool doormidden dan zie je een bloemenpatroon. In de spiraalvorm van een schelp. Of bij de structuur van pitten in een zonnebloem.

De Heilige Geometrie is dus terug te vinden in herhalende patronen die in de natuur voorkomen. De (goddelijke, heilige) structuur waaruit het universum is opgebouwd. De structuur waartoe alle scheppingen in de natuur te herleiden is. Het diepgewortelde geloof dat god het universum moet geschapen hebben volgens een geometrisch plan, is daarom al eeuwenoud. Volgens veel oudere volkeren schuilt achter geometrie het mysterie van de schepping. Heilige Geometrie wordt ook door mensen gebruikt bij ontwerp en bouw van heilige bouwwerken. Zoals stupas, kerken, tempels, moskeeën, synagogen, monumenten, altaren en tabernakels. Maar ook bijvoorbeeld de grote piramide in Gizeh in Egypte is volgens het plan van de Heilige Geometrie gebouwd.

Een van de geheimen van Heilige Geometrie is dat trillingen van muziek, (muzikale frequenties) geometrische vormen aannemen. Als water bevriest komt de kenmerkende structuur van de Heilige Geometrie terug in zeshoekige ijskristallen. Geo = aarde en metrie = meten. Geometrie is de studie van het meten van heilige vormen op aarde. Een codetaal of geometriche symbooltaal die zich met beelden uitdrukt. Het woord 'heilig' in 'Heilige Geometrie' slaat niet alleen op religie (geloof) maar ook op heling. Genezing. Het basissymbool voor de Heilige Geometrie is De Levensbloem (Flower of Life) En heeft een sterk helende invloed. Dit patroon is al 6000 jaar oud en kan terug gevonden worden in alle oude culturen verspreid op aarde.

Een ander symbool van de Heilige Geometrie is Metatron's kubus. Dit is een figuur die uit De Levensbloem kan worden afgeleid. Ook is De Levensboom (Tree of Life) afgeleid vanuit de Levensbloem. Een geometrisch figuur dat al eeuwen wordt gebruikt door verschillende religies. De Davidster is ontleed aan dit symbool. Heilige geometrische vormen zijn in alles om ons heen terug te vinden. Bloemen, schelpen, honingraten. Maar ook in ons lichaam in ons DNA (Onze persoonlijke codetaal vastgelegd in onze cellen) De Heilige Geometrie vormt de blauwdruk van alles in het universum. Van het DNA in onze cellen tot de sterren aan de hemel.

Kunst en Kitsch

Natuur en kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ook de natuur zelf is een waar kunstwerk op zich.
Waar de scheidingslijn tussen natuur en kunst ligt is soms moeilijk te zeggen.

Documentaires

Hier vind je leuke en leerzame filmpjes die bij deze site passen.
Zo kan je nog urenlang kijkplezier beleven als je alles al hebt gezien op Natureseye.
En wist je al dat Natureseye ook een YouTube pagina heeft?