Zoeken


Uil Camouflage

Uil Camouflage

Deze Bosuil is mooi gecamoufleerd. Door haar kleuren gaat ze mooi op in haar omgeving.
De ogen van uilen kunnen niet draaien, ze zitten vast in de oogkas.
Als ze wilt rondkijken moet ze dus haar hele kop draaien.
Ze kan haar kop wel 270 graden ronddraaien. Dit is driekwart rond.

Bosuilen jagen vrijwel alleen 'snachts of als het schemerig is.
Hun voedsel is heel gevarieerd. De uil eet voornamelijk kleine zoogdieren, zoals muizen.
Maar bij afwezigheid daarvan, vaak in de stad, eet de Bosuil meestal vogels.
Ze lusten ook regenwormen, grote insecten, amfibieën, reptielen en zelfs vissen worden gegeten.
De onverteerbare delen van de prooien worden in de vorm van braakballen uitgebraakt.
Deze staan ook wel bekend als uileballen.