Zoeken


Chinese kool

Chinese kool

Chinese kool is een goed voorbeeld van hoe Sacred Geometry in de natuur naar voren komt. De herhalende patronen die in de natuur voorkomen zie je zo mooi.
Sacred Geometry

Sacred Geometry

Sacred Geometry, in het Nederlands Heilige Geometrie. Ook wel Heilige Meetkunde, is terug te vinden in herhalende patronen in de natuur. Bijvoorbeeld in de vorm van een honingraat (een hexagon). Snijd je een rode kool doormidden dan zie je een bloemenpatroon. In de spiraalvorm van een schelp. Of bij de structuur van pitten in een zonnebloem.

De Heilige Geometrie is dus terug te vinden in herhalende patronen die in de natuur voorkomen. De (goddelijke, heilige) structuur waaruit het universum is opgebouwd. De structuur waartoe alle scheppingen in de natuur te herleiden is. Het diepgewortelde geloof dat god het universum moet geschapen hebben volgens een geometrisch plan, is daarom al eeuwenoud. Volgens veel oudere volkeren schuilt achter geometrie het mysterie van de schepping. Heilige Geometrie wordt ook door mensen gebruikt bij ontwerp en bouw van heilige bouwwerken. Zoals stupas, kerken, tempels, moskeeën, synagogen, monumenten, altaren en tabernakels. Maar ook bijvoorbeeld de grote piramide in Gizeh in Egypte is volgens het plan van de Heilige Geometrie gebouwd.

Een van de geheimen van Heilige Geometrie is dat trillingen van muziek, (muzikale frequenties) geometrische vormen aannemen. Als water bevriest komt de kenmerkende structuur van de Heilige Geometrie terug in zeshoekige ijskristallen. Geo = aarde en metrie = meten. Geometrie is de studie van het meten van heilige vormen op aarde. Een codetaal of geometriche symbooltaal die zich met beelden uitdrukt. Het woord 'heilig' in 'Heilige Geometrie' slaat niet alleen op religie (geloof) maar ook op heling. Genezing. Het basissymbool voor de Heilige Geometrie is De Levensbloem (Flower of Life) En heeft een sterk helende invloed. Dit patroon is al 6000 jaar oud en kan terug gevonden worden in alle oude culturen verspreid op aarde.

Een ander symbool van de Heilige Geometrie is Metatron's kubus. Dit is een figuur die uit De Levensbloem kan worden afgeleid. Ook is De Levensboom (Tree of Life) afgeleid vanuit de Levensbloem. Een geometrisch figuur dat al eeuwen wordt gebruikt door verschillende religies. De Davidster is ontleed aan dit symbool. Heilige geometrische vormen zijn in alles om ons heen terug te vinden. Bloemen, schelpen, honingraten. Maar ook in ons lichaam in ons DNA (Onze persoonlijke codetaal vastgelegd in onze cellen) De Heilige Geometrie vormt de blauwdruk van alles in het universum. Van het DNA in onze cellen tot de sterren aan de hemel.